dinsdag juni 18 , 2019

Disclaimer

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan HvN Webdesign niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. HvN Webdesign aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij HvN Webdesign. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van HvN Webdesign is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Informatie van derden
De op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, bijvoorbeeld informatie in het gastenboek, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. HvN Webdesign is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.

Nieuws

Duurzame bedrijfsvoering

HvN webdesign is zich ervan bewust dat haar eigen bedrijfsvoering impact heeft op de omgeving. Daarom willen we verantwoord zaken doen. Duurzaamheid is onderdeel van onze kernwaarden. De belangrijkste stap voor HvN webdesign was het implementeren van een paperless office (papierloos kantoor) .

Goede doelen

Wij geven Goede doelen (stichtingen) 50% korting op een CMS website. Met een CMS website kunt u de website in de toekomst zelf bijhouden zonder kennis van html. Als u bekent bent met internet en word dan kunt u al een website bewerken. Dit scheelt u weer een hoop kosten.