dinsdag juli 16 , 2019

Wat is het W3C?

Het W3C is een in oktober 1994 opgerichte organisatie. De organisatie stelt zich tot doel het World Wide Web tot zijn volle potentieel te ontwikkelen.

Het W3C telt momenteel meer dan 500 leden, allemaal organisaties die nauw bij de ontwikkeling van het Internet betrokken zijn.

Het W3C is vooral bekend vanwege het aandragen van webstandaarden. In deze Webstandaarden wordt onder andere aangegeven hoe een goede website moet worden gebouwd. Hierbij speelt het begrip toegankelijkheid een sleutelrol.

Voorbeelden van deze standaarden zijn HTML, XML, XHTML en CSS.

Wat is Webdesign?

De term webdesign heeft betrekking op het vormgeven van websites.

Omdat een website, naast vormgeving, ook betrekking heeft op zaken als navigatie en interactie, wordt van een webdesigner vaak meer verwacht dan alleen vormgevingscapaciteiten.

Structuur

Een website bestaat meestal uit meerdere pagina’s, die onderling met elkaar verbonden zijn. Voordat de website wordt gebouwd, wordt eerst een overzichtelijke indeling gemaakt van deze pagina’s.

Grafisch ontwerp

Op basis van de eisen en wensen van de opdrachtgever wordt een grafisch ontwerp van de website gemaakt. Meestal wordt hierbij gebruik gemaakt van een grafisch pakket als Adobe Photoshop. Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met de vooraf bepaalde structuur van de website.

Ontwerp gereedmaken voor het web

De meeste webdesigners zijn bekend met de webtaal HTML en kunnen hun ontwerp zo geschikt maken voor gebruik op het internet. Naast HTML wordt vaak gebruikgemaakt van CSS. Dynamische elementen kunnen worden gecreëerd met JavaScript of Flash. Een grotere mate van interactiviteit kan worden bereikt met behulp van scripttalen. Voorbeelden hiervan zijn ASP, PHP en ActionScript. Bij het gebruik van deze talen ligt de nadruk op de techniek van de website en niet op de vormgeving. We spreken dan in dit geval ook liever over webprogrammatuur dan over webdesign.

Toegankelijkheid

Op het internet worden verschillende besturingssystemen (zoals Linux, Windows en Mac OS), browsers (Internet Explorer, Opera, Safari, Firefox) en schermresoluties gebruikt. Deze browsers en besturingssystemen geven websites niet altijd hetzelfde weer. De webdesigner dient ervoor te zorgen dat de website toegankelijk is voor in ieder geval de meest voorkomende configuraties.

Onderhoud

Een website behoeft op zich geen onderhoud. Wel zal de eigenaar de behoefte hebben teksten en afbeeldingen op de website actueel te houden.

Content Management

Met behulp van een Content Management Systeem of CMS kan de eigenaar dit onderhoud voor een groot deel zelf voor zijn rekening nemen of door iemand anders dan de webdesigner laten uitvoeren.

Nieuws

Duurzame bedrijfsvoering

HvN webdesign is zich ervan bewust dat haar eigen bedrijfsvoering impact heeft op de omgeving. Daarom willen we verantwoord zaken doen. Duurzaamheid is onderdeel van onze kernwaarden. De belangrijkste stap voor HvN webdesign was het implementeren van een paperless office (papierloos kantoor) .

Goede doelen

Wij geven Goede doelen (stichtingen) 50% korting op een CMS website. Met een CMS website kunt u de website in de toekomst zelf bijhouden zonder kennis van html. Als u bekent bent met internet en word dan kunt u al een website bewerken. Dit scheelt u weer een hoop kosten.