dinsdag juli 16 , 2019

Wat is een browser?

Een browser is een programma om internetpagina's te bekijken.

Gebruik

Het gebruik van een internetbrowser is de meest voor de hand liggende manier om informatie op het internet te raadplegen. Met behulp van een browser kunnen internetpagina's, afbeeldingen, bestanden etc. via het internet benaderd en opgehaald worden.

Techniek

Een internetbrowser maakt voornamelijk gebruik van HTTP om internetpagina’s weer te geven. Een browser is in staat om een in HTML gecodeerde pagina om te zetten in een voor de bezoeker aantrekkelijke lay-out.

Populaire browsers

De meest gebruikte browsers zijn:

  • Microsoft Internet Explorer
  • Mozilla Firefox
  • Google Chrome
  • Apple Safari
  • Netscape
  • Opera

Compatibiliteit

De verschillende browsers zijn niet 100% compatible. Dat wil zeggen dat een pagina niet per definitie op iedere browser identiek wordt weergegeven. Ook kan de gebruiker bepaalde voorkeuren (zoals bv. de lettergrootte) zelf instellen, waardoor ook bij gebruik van gelijke browsers verschillen in weergave kunnen optreden.

Nieuws

Duurzame bedrijfsvoering

HvN webdesign is zich ervan bewust dat haar eigen bedrijfsvoering impact heeft op de omgeving. Daarom willen we verantwoord zaken doen. Duurzaamheid is onderdeel van onze kernwaarden. De belangrijkste stap voor HvN webdesign was het implementeren van een paperless office (papierloos kantoor) .

Goede doelen

Wij geven Goede doelen (stichtingen) 50% korting op een CMS website. Met een CMS website kunt u de website in de toekomst zelf bijhouden zonder kennis van html. Als u bekent bent met internet en word dan kunt u al een website bewerken. Dit scheelt u weer een hoop kosten.